startpagina

Disclaimer

Bij alle foto’s of artikelen welke zijn gepubliceerd op deze site zijn, voor zover mogelijk,
de rechthebbenden vermeld en van foto's of artikelen welke geen bronvermelding hebben,
kunnen rechthebbenden dit melden via e-mail.

    De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan aan wijziging onderhevig zijn.
De gegevens, standpunten of visies vervat in de informatie kunnen te allen tijde
zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd en
aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De webmaster van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en
de daarop/daardoor verstrekte informatie en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van De Geldersche Tramwegen.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt.
Het is niet toegestaan deze informatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming vooraf van de webmaster van deze site.