startpagina

archief

Van 1949 tot 31 juli 1963 verviel de grenspassage op G.T.W. lijn 11 van Doetinchem naar Elten,
Omdat Elten in die periode tot het Nederlandse grondgebied toebehoorde.
Vanaf 1 augustus 1963 vond er een grenscorrectie plaats en werd Elten weer Duitsland.
Deze grenscorrectie had gevolgen voor twee buslijnen van de G.T.W., nl. Lijn 11 Doetinchem-Elten
en lijn 5 Terborg-Dinxperlo-Bocholt
Het gevolg voor lijn 11 was dat de late avondritten na 22.00 uur geen gebruik konden maken van grensovergang Beek, aangezien deze vanaf genoemde tijd gesloten werd.
De bus moest dan omrijden via Babberich-grens, die echter wel dag- en nacht geopend was.
Een bekend beeld uit de vijftiger jaren, een Magirus uit de serie 101-110
op lijn 5 of 7 door de straten van Bocholt omstreeks 1955.
Kromhout bus 114 tijdens één der eerste ritten te Elten in 1949. Nadrukkelijk zichtbaar zijn de puinhopen die WO-2 heeft aangericht. De deur van de bus staat uitnodigend geopend, dus instappen maar, en weer terug naar Doetinchem. (Foto: Jan Voerman)
Vooral in de zomermaanden was de lijn naar Elten een drukke lijn, maar dat werd na de
grenscorrectie drastisch minder, waardoor de dienstregeling zodanig aangepast kon worden dat de
bussen vòòr sluitingstijd grenspost Beek konden passeren, om zodoende het omrijden via Babberich
te voorkomen.
Een zeer merkwaardige situatie ontstond er te Dinxperlo, hier ontstond een echt grensgeval.
Hier ligt de grens tussen deze plaats en het direct aangrenzende en weer Duits geworden gedeelte
van Süderwick nu op de zuidelijke stoeprand van de Heelweg.
Dit is ook de straat waar zich het G.T.W.-kantoor bevindt, maar dan aan de noordzijde.
Dit had tot gevolg dat de halte voor de uit de richting Terborg komende bussen tegenover het busstation op Duits gebied kwam te liggen, en niet gehandhaafd kon blijven, daar men anders vanuit de op Nederlands grondgebied bevindende bus op
Duits grondgebied kon uitstappen, iets waarmee de douane-autoriteiten nooit genoegen kunnen nemen, en daardoor werd deze halte verplaatst naar de Kwikkelstraat.
Zowel het Nederlandse als het Duitse douane-kantoor bleven vooralsnog op dezelfde plaats, evenals de eindhalte van lijn 1 die met toestemming van de Duitse douane-autoriteiten op de oude plaats kon blijven liggen.
Thans, in 2007, is de situatie nog hetzelfde gebleven, alleen de omstandigheden zijn anders geworden.
Na het Schengen-akkoord vervielen de grens-controles en verdwenen daarmee ook de grenswachters.
De douane gebouwen werden gesloopt, of kregen een andere functie, ook vervielen de slagbomen.
Men merkt tegenwoordig niet meer of men de grens gepasseerd is, men twijfelt, ben ik nu in Duitsland, of nog in Nederland, totdat men opeens een Duitse straatnaam of verkeersbord ziet staan.
Dat zijn nu typische grensgevallen.
Tot slot een paar foto’s van de vreemde situatie in Dinxperlo.
Waar de overbuurman in het buitenland woont: aan de Heelweg in Dinxperlo.
De huizen links en de straat behoren tot Dinxperlo, terwijl de huizen rechts op de foto behoren tot Süderwick.
De kiepauto staat Op Nederlands grondgebied, maar kiept zijn lading leeg in Duitsland.
De G.T.W. bus op de achtergrond is op weg naar het eindpunt bij het douanekantoor.
De bus die van Terborg komt, passeert juist de plaats op de Heelweg, waar zich de opgeheven halte tegenover het busstation bevond. Ter hoogte van de voorzijde van de bus ziet U links twee werklieden staan, de ene staat in Duitsland, terwijl zijn collega zich in Nederland bevindt.
Bij het verdwijnen van deze halte kon men voorkomen dat busreizigers op Duits grondgebied konden uitstappen.
Geraadpleegde bron: “Langs Weg en Rail” no. 8 en 10 van 1963 het personeelsblad van de Geldersche Tramwegen,
hieruit werden ook enkele foto’s overgenomen. De tekst werd speciaal voor deze website aangepast door G.J.Gunnink
Bussen die niet doorrijden naar Bocholt hebben hier hun eindpunt.
De Haltepaal en telefoonkast bevinden zich in Nederland, de bus bevindt zich in Duitsland.
Op het land ligt nog een uit de grond getrokken Nederlandse grenspaal.
Met recht kan met dit eindpunt beschouwen als een “grensgeval”.