wp411c2116.png
Ruim een halve eeuw geleden, om precies te zijn in 1955, werd in Deventer de stadsautobusdienst van de V.E.R.A. door de Geldersche Tramwegen (G.T.W.) te Doetinchem overgenomen. Hierbij doet zich een merkwaardig feit voor, n.l. dat reeds van 1887 t/m 1894 een paardentram heeft gereden van het Deventer spoorwegstation naar het G.O.S.M. tramstation aan het Pothoofd.
Deze paardentramlijn werd geŽxploiteerd door de Geldersch-Overijsselsche Stoomtramweg Maatschappij (G.O.S.M.), welke
later werd overgenomen door de G.T.W.
Het was destijds de eerste vorm van openbaar stadsvervoer in Deventer.
Maar de lijn was geen groot succes, en kreeg al gauw de bijnaam “Het Leeglopertje”, al in 1894 werd de dienst gestaakt.
Doch de eerst bekende autobusdienst vergunning voor de Deventer stadsdienst wordt verstrekt aan de Fa. Kolkman & Co. (Kolkman en Van de Kemp). Verder is van dit bedrijf weinig bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid kocht men reeds in 1933 de eerste bus en reed men toen al een stadsdienst op vrijdag en zaterdagen voor de ritprijs van 6 cent.
wp6d3505ee.jpg
wp7e69a2ba.jpg
wp319bbe0a.jpg